Masz głos-masz wybór

Kategoria: Co robimy Admin

Masz głos-masz wybór to akcja zainicjowana w 2011 roku. Ma na celu usprawnienie przepływu informacji między władzą a mieszkańcami, wypracowanie lokalnego systemu komunikacji.

Nasze propozycje, propozycje Gór Kultury


Poprawa komunikowania w internecie:

Komunikowanie pozainternetowe: